WAXEN

lycon-logo

Pijnloos waxen voor een volkomen gladde en perfecte huid.

Lycon Precision waxing is de nieuwe manier van ontharen, waxing is hot!

Ontstaan uit passie
Het merk LYCON werd in 1978 in Australië opgericht door Lydia Jordane, een inter­na­tion­aal befaamde schoonhei­dsspe­cial­iste. De pro­duc­tie en ontwik­kel­ing van cos­met­i­ca is al sinds 1935 een fam­i­liepassie, waar Lydia sinds haar eerste voet­stap­pen mee is opge­groeid. Na uitvo­erig onder­zoek en het stiekem bestellen van ingrediën­ten onder het mom van de cos­met­i­ca afdel­ing van haar vad­er, creëerde Lydia in 1968 als tiener haar eerste wax in het geheim op het for­nuis in de keuken van haar oud­er­lijk huis. 10 jaar lat­er was LYCON als merk een feit!

Langdurig 100% haarvrij, reeds vanaf 1 mm!
De LYCON wax­for­mules zijn door hun kracht en samen­stelling uniek in hun soort en hebben reeds grip op haar­lengtes vanaf slechts 1 mm! Ongewenste haart­jes bij o.a. de bikinil­i­jn, boven­lip, oksels, het tor­so en de rug van man­nen kun­nen vanaf deze haar­lengte moeit­eloos volledig wor­den ver­wi­jderd, zon­der een rode of geprikkelde huid. Het haar bli­jft weken lang voor 100% weg en de huid voelt per­fect glad en zacht aan, zon­der stop­pels, jeuk of inge­groei­de haren!

Intensief ver­zor­gende wax­en met onweer­staan­bare geuren
Alle LYCON-wax­en zijn ontwikkeld op basis van natu­urlijke harsen incom­bi­natie met ver­zor­gende bijen­was. De toevoeg­ing van heer­lijke aro­ma­tis­che oliën met geuren zoals spranke­lend rood fruit, romige vanille, ontspan­nende laven­del, oli­j­folie, aloë vera en zelfs pure choco­lade, zorgt ervoor dat de wax­en onweer­staan­baar lekker ruiken. En wat te denken van de unieke Active GOLD Hot Wax? Deze is ongelofe­lijk sterk en bevat de verzach­t­ende voorde­len voor je huid van kamille. Voor welke vari­ant je ook kiest, alle LYCON Hot Waxen hebben ver­zor­gende eigen­schap­pen voor je huid en prikke­len je zin­tu­igen boven­di­en op een aan­ge­name wijze!

lycon_hotwax

Beautysalon Anoucke biedt 3 soorten LYCON-Wax behandelingen:

LYCON HOT WAX
Langdurig 100% haarvrij, reeds vanaf 1 mm!
Deze sterke wax ver­wi­jdert alle stugge, lange en alti­jd geschoren haren vanaf 1 mm. Perfect voor stugge, korte, lan­gere, alti­jd geschoren en hard­nekkige haren op ieder deel van het gezicht of lichaam. De hot wax­en van LYCON bevat­ten een selec­tie van de allerbeste natu­urlijke en verzach­t­ende ingrediën­ten. Ze ver­zor­gen de huid, waar­door deze zacht, glad en volledig haar vrij aanvoelt.

LYCON STRIP WAX
De beroemde en super zachte Strip Wax van LYCON zijn ver­rassend snel aan te bren­gen en hebben extra ste­vige grip. Géén plakkerige resten en de strips trekken niet aan de huid. De pro­fes­sionele stripharsen van LYCON bevat­ten een spe­ciale com­bi­natie van natu­urlijke ingrediën­ten voor extra grip, zodat zelfs haren vanaf 2 mm kun­nen wor­den verwijderd.

LYCOJET & EYEBROW WAX
De sen­sa­tionele en tech­nol­o­gisch unieke JET wax als nabehan­del­ing. We noe­men dit ook wel de 2e fase wax! Geen pincet meer nodig! LycoJET ver­wi­jdert alle 1 mm ver­fi­jnde dons haart­jes, hard­nekkige haart­jes en haart­jes die je niet met het blote oog ziet, voor een lan­gere haarvri­je peri­ode en een superzacht gevoel! Op basis van natu­urlijke hars en bijen­was, de crème de la crème onder de wax­en. *NEW* Met dezelfde sterk­te als de lyco­jet maar met toevoeg­ing van ver­zor­gende en bescher­mende Calendula en kamille. Perfect om de tere huid onder de wenkbrauwen effec­tief te kun­nen waxen!