Welkom!

Ik ben Anoucke Hiel, de trotse eigena­resse van Beautysalon Anoucke, geves­tigd Eemstein 1A in Zwijndrecht. In 2002 heb ik met suc­ces de oplei­d­ing voor schoonheidsspecialiste/ vis­ag­iste  afgerond. Vervolgens heb ik de ben­odigde werk- en prak­tijk­er­var­ing opgedaan om de stap naar een eigen beau­tysa­lon te kun­nen maken.

Beautysalon Anoucke is een pro­fes­sionele salon waar u terecht kunt voor al uw vra­gen en behan­delin­gen ron­dom huid­ver­zorg­ing, huid­ver­be­ter­ing en visagie.

De doel­stelling is dat ik de beau­ty behan­delin­gen in mijn salon voor iedereen mogelijk wil mak­en, betaal­baar en voor iedereen toe­ganke­lijk, het is nou een­maal een feit dat iedereen zich graag laat ver­wen­nen en er goed uit wil zien. De salon is toe­ganke­lijk voor zow­el man­nen als vrouwen in elke leeftijdscategorie.

Ik voer mijn behan­delin­gen uit met grote zorg en plezi­er, omdat ik het belan­grijk vind om pro­fes­sioneel met uw huid bezig te zijn. Goede ser­vice en per­soon­lijke aan­dacht met de klant vind ik zek­er ook heel belan­grijk. De werk­ti­j­den in de salon zijn zo dat iedereen de mogelijkheid heeft om te relax­en wan­neer dat het beste uitkomt, de werk­ti­j­den zijn hier­door erg flex­i­bel. De behan­delin­gen kun­nen zow­el overdag, in de avond of in het week­end geboekt worden.

salon impressie

Graag tot ziens bij Beautysalon Anoucke