Corona maatregelen

Graag vraag ik u de vol­gende pun­ten door te nemen voor­dat u langs komt voor de afspraak of deze gaat maken.

  • Zijn er in uw gezin leden die last van griep klacht­en hebben of koorts, of voelt u zich zelf niet fit of heeft u klacht­en zeg de afspraak af en kom niet naar de salon!
  • Kom op de tijd van de afspraak, en niet te vroeg of te laat dit voorkomt dat er teveel mensen elka­ar passeren. We starten op de aangegeven tij­den en uit­lopen is in deze tijd van strenge maa­trege­len niet mogelijk, dit omdat er na elke klant tijd staat gep­land alles weer in orde te mak­en voor de vol­gende klant.
  • Ik geef u geen hand, maar wel een gezel­lig en fijn welkom.
  • Heeft u een afspraak, kom alleen het is niet toeges­taan samen de salon te bezoeken.
  • Mondkapjes zijn tij­dens de behan­del­ing bij klanten onmo­gelijk dus neem zelf het ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel als je niet oké voelt, bli­jf thuis! Ik draag zelf wel een mond­kap­je tij­dens de behandelingen.
  • De salon wordt na iedere klant gere­inigd, zo ook deurklinken, behan­del­stoel etc.
  • Als u bin­nenkomt moet u de han­den desin­fecteren. Dit staat voor u klaar op de balie in de salon. En als alles is door­lopen gaan we starten met de heer­lijke behan­delin­gen en gaan we iedereen weer blij de deur uit­s­turen want het heeft toch wel lang genoeg gedu­urd vin­den we met elka­ar! Ik heb zin om jul­lie alle­maal weer te zien en te spreken!!! Tot snel! 🙋🏼‍♀️🍀